Kế toán

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu tài chính trên VietstockFinance

Hướng dẫn truy xuất dữ liệu tài chính trên VietstockFinance

Video Hướng dẫn truy xuất dữ liệu tài chính trên VietstockFinance

Tính năng Truy xuất dữ liệu (Data Explorer) toàn diện trên nền web của VietstockFinance với file đầu ra là Excel rất dễ dàng xử lý với các đặc điểm nổi bật:

https://finance.vietstock.vn/tong-hop-doanh-nghiep.htm

1. Dữ liệu đầy đủ, chính xác, toàn diện và cập nhật:

VietstockFinance hỗ trợ nhà đầu tư khám phá truy xuất cơ sở dữ liệu của hơn 3000 doanh nghiệp trên các sàn HOSE, HNX, UPCoM và doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết/giao dịch.

Loại dữ liệu truy xuất phong phú gồm Báo cáo tài chính, Chỉ số tài chính, Hồ sơ doanh nghiệp và Dữ liệu giao dịch cổ phiếu.

Người dùng có thể tùy biến bộ lọc dữ liệu tài chính theo nhu cầu theo mã chứng khoán, nhóm cổ phiếu tùy ý, sàn chứng khoán, ngành kinh tế, loại hình doanh nghiệp hay thậm chí là nhóm cổ phiếu tùy ý theo danh mục đầu tư riêng của mình.

2. Thiết kế toàn diện “all in one”:

Tất cả dữ liệu được tích hợp trong một trang xuất duy nhất, tạo sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng trong việc khai thác dữ liệu doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian xử lý, liên kết các bảng dữ liệu so với thiết kế truyền thống.

3. Linh hoạt lựa chọn nhiều loại dữ liệu, thời gian khác nhau, dữ liệu liên kết thông minh giữa các loại hình công ty cổ phần thường, bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng.

4. Lưu mẫu dữ liệu truy xuất theo nhu cầu cá nhân riêng và được tùy ý chỉnh sửa, đặt lên mẫu lưu thuận tiện trong việc truy xuất nhiều lần trên một mẫu lưu. Ngoài ra người dùng có thể tham khảo thêm các mẫu lưu sẵn có của VietstockFinance.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.