Ôn tập

(JLPT N3 – 12/2018) Đề Thi Nghe JLPT N3 12/2018 Chính Thức Choukai N3 Listening Full Script + Answer

(JLPT N3 – 12/2018) Đề Thi Nghe JLPT N3 12/2018 Choukai N3 Listening Full Script + Answer
Cả nhà nghe xong xem mình được bao nhiêu điểm nhé. Video có đáp án và script ( cuối mỗi cuộc hội thoại)
0:00 Start video
0:05 問題 1 JLPT N3 12/2018
9:53 問題 2 JLPT N3 12/2018
22:42 問題 3 JLPT N3 12/2018
27:35 問題 4 JLPT N3 12/2018
31:02 問題 5 JLPT N3 12/2018
*Mình tổng hợp các nội dung hiện có ở trên kênh để mọi người tiện theo dõi hơn ạ.↓↓↓*
▶️ Đề chính thức JLPT N2 12/2020 https://youtu.be/s8J1UQ8DmZU
▶️ (JLPT N4 – 12/2020) Đề Thi Nghe Tiếng Nhật JLPT N4 2020 Listening Full Script + Đáp Án ( Answer): https://youtu.be/zdKUYSmSSYs
*② N3*
▶️ Đề chính thức JLPT N3 Các Năm 2010-2020: https://youtube.com/playlist?list=PL4TLje–mypiEmzR_F-IZSAt3JdyelooU
▶️ Luyện Nghe JLPT N3 Đề Chính Thức 12/2020: https://youtube.com/playlist?list=PL4TLje–mypjwlucbFLRxSZeEZaIJkctd
*③ N2*
▶️ JLPT N2 Đề Chính Thức Các Năm Cũ: https://youtube.com/playlist?list=PL4TLje–mypjyuPw7dNGfK9QfMYZXeDMn
Tổng Hợp Đề JLPT N3 2010-2020 問題 1: https://youtu.be/ey0_dPQERbo
Tổng Hợp Đề JLPT N3 2010-2020 問題 2: https://youtu.be/XVat8iv86EA
Tổng Hợp Đề JLPT N3 2010-2020 問題 3: https://youtu.be/iAZvfQSD_nw
Tổng Hợp Đề JLPT N3 2010-2020 問題 4: https://youtu.be/oanp5qPkafE
Tổng Hợp Đề JLPT N3 2010-2020 問題 5: https://youtu.be/0EhsQljk_8I

đề nghe n3 tháng 12 năm 2018,
nghe n3 jlpt 12/2018,
jlpt n3 12/2018,
nghe n3 12/2018,
đề thi jlpt n3 phần nghe 2018
đề thi nghe n3 jlpt,
đề thi nghe n3 có script,
luyện nghe jlpt n3 có đáp án,
luyện nghe jlpt n3 có giải thích đáp án,
luyện nghe jlpt n3 2019,
nghe n3 jlpt 12/2018,
đáp án n3 12/2018,
đáp án n3 jlpt 12/2018,
nghe n3,
luyện nghe n3,
jlpt n3,
nghe n3 jpt,
choukai n3 jlpt,
đề nghe n3 tháng 12 năm 2018,
chữa đề n3 tháng 12 năm 2018,
nghe n3 jlpt 12/2018,
đề thi n3 tháng 12/2018

(JLPT N3 - 12/2018) Đề Thi Nghe JLPT N3 12/2018 Chính Thức Choukai N3 Listening Full Script + Answer

(JLPT N3 – 12/2018) Đề Thi Nghe JLPT N3 12/2018 Chính Thức Choukai N3 Listening Full Script + Answer


Chia sẻ bởi MANTEN Tiếng Nhật & Anh cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.