Âm nhạc

Karaoke Hát Chèo _ Phòng Chống Giặc NCOV _ SL ; Trương Quốc Khánh ( Điệu đào liễu )

Karaoke Hát Chèo _ Phòng Chống Giặc NCOV _ SL ; Trương Quốc Khánh ( Điệu đào liễu )

Karaoke hát chèo ; Phòng chống giặc en co vi ( ncov )
Soạn lời ; Trương Quốc Khánh
theo điệu đào kiễu .
Karaoke ; Hải Lê Văn .
Chúc mọi người ca hát vui vẻ !
Lời bài hát ;
Cả thế giới
vào mùa chống dịch,
Encovi như giặc
xâm lăng,
Từ rừng núi cao
cho tới đồng bằng,
Anh cùng Em
ta hăng say cống hiến …
Xông tới í trận í i tiền …
Hôm nay ta
quyết tâm cùng nhau…
Xông tới í trận í i tiền
Mang tình yêu thương …
Mang tình thân ái
Mong nghĩa độ đường …
Trăm mến ngàn thương
Ân tình ì gói ghém
Trong mỗi dược ì i phương…
i ì i i í i i …
Trên mỗi í nẻo í i đường
Encov có đi gần xa …
Trên mỗi í nẻo í i đường ….
Thế trận ta vây…
Ta dồn ta đánh …
Trong chiến dịch này …
Ta quyết chắc tay…
Lũ giặc này …
Không dễ không dễ …
Dồn ì i vây…
i ì i i í i i …
Nhớ lời Bác
năm xưa đã dạy,
Toàn Dân, toàn diện
đánh giặc tan thây,
Đảng chỉ đường
quyết thắng hôm nay,
Trong trận chiến
một lòng đi tới …
Chớ nghĩ í xa í i vời ..
Encovi thứ bao hiểm nguy …
Chớ nghĩ í xa í i vời …
Ta phòng ta trông …
Xa gần ngăn trước …
Từ mỗi con người …
Đến khắp nơi nơi….
Quyết làm
Sạch sẽ ,
Diệt hết không ì i ngơi…
i ì i i í i i …
Muôn ý… muôn í i lời …
Bao con tim
vẫn đang sục sôi…
Muôn ý muôn í i lời …
Kết đoàn yêu thương…
Tinh thần quyết thắng,
Cả nước kiên cường…
Giăng thế trận đây…
Chiến dịch này
Cờ chiến thắng ….
Phấp phới tung ì i bay…
i ì i i í i i …

Cùng Nghe Karaoke Hát Chèo _ Phòng Chống Giặc NCOV _ SL ; Trương Quốc Khánh ( Điệu đào liễu )

Chia sẻ bởi Hải Lê Văn tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.