Âm nhạc

Karaoke vọng cổ NGƯỜI TÌNH PHỤ – DÂY ĐÀO [T/g Nhật Chín]

Karaoke vọng cổ NGƯỜI TÌNH PHỤ - DÂY ĐÀO [T/g Nhật Chín]

CÙNG CHIA SẺ ĐAM MÊ
KARAOKE NHẠC https://www.youtube.com/channel/UCKQ7A188D3x8vPnQdbr5jWQ
Chuyên: Thu âm giọng hát, thực hiện karaoke tân cổ nhạc.Bài bản tài tử CL theo yêu cầu. Cung cấp bài đàn….
SDT 0948 42 49 40
nguyenthanhnhon1970@gmail.com

Cùng Nghe Karaoke vọng cổ NGƯỜI TÌNH PHỤ – DÂY ĐÀO [T/g Nhật Chín]

Chia sẻ bởi NGUYỄN THÀNH NHƠN tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.