Bảo hiểm

Khơi gợi nhu cầu bảo hiểm "ĐỨA CON ÚT THÊM"

Khơi gợi nhu cầu bảo hiểm "ĐỨA CON ÚT THÊM"

Video Khơi gợi nhu cầu bảo hiểm "ĐỨA CON ÚT THÊM"

Nhiều người dùng cả đời để mong tìm kiếm sự BÌNH AN nhưng không tìm thấy.
Bạn sẽ có ngay sự BÌNH AN với Chương trình HOẠCH ĐỊNH TƯƠNG LAI – LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI thông qua hình ảnh “ĐỨA CON ÚT THÊM” để cho chúng ta nhìn thấy giá trị của BH mang lại mà đôi khi con ruột không thể làm được.
Không ai mà không có tiền. Chỉ có điều có ít hay có nhiều mà thôi.
Chỉ cần trích 8-15% thu nhập xây dựng quỹ dự phòng tài chính cho mình, chủ động trong cuộc sống và ứng phó với những điều không mong muốn.
————————————————————————————————————————–
https://www.facebook.com/vi.truonghuu.1
https://www.facebook.com/dichvutaichinhcanhantoandien/

TRANG CHỦ

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.