Nghệ thuật truyền thống

Kịch "Đêm giao thừa"

Kịch "Đêm giao thừa"

VTC Now | Tác giả: Trần Đăng Tuấn
Đạo diễn: Tạ Tuấn Minh
Và các diễn viên: Minh Hải, Xuân Thông, Quỳnh Hoa, Vũ Phong, Hà An.

Cùng Nghe Kịch "Đêm giao thừa"

Chia sẻ bởi VTC NOW tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.