Kế toán

Kiểm toán Nhà nước yêu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Kiểm toán Nhà nước yêu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Video Kiểm toán Nhà nước yêu tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công văn số 442/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức hoạt động …

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.