Bảo hiểm

KIẾN THỨC BẢO HIỂM | Bảo hiểm là gì và rủi ro được bảo hiểm – phần 4

KIẾN THỨC BẢO HIỂM | Bảo hiểm là gì và rủi ro được bảo hiểm - phần 4

Video KIẾN THỨC BẢO HIỂM | Bảo hiểm là gì và rủi ro được bảo hiểm – phần 4

KIẾN THỨC BẢO HIỂM | Bảo hiểm là gì và rủi ro được bảo hiểm – phần 4

Bảo hiểm là phương thức bảo vệ trước những tổn thất tài chính. Đó là hình thức quản lý rủi ro, chủ yếu được sử dụng để bảo hiểm cho những rủi ro ngẫu nhiên hoặc tổn thất có thể xảy ra. Một doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm được gọi là nhà bảo hiểm, công ty bảo hiểm.

Để hiểu rõ hơn về bảo hiểm và nguyên lý bảo hiểm, hãy cùng theo dõi video để có thể giải đáp mọi thắc mắc về bảo hiểm nhé.

Nội dung chính của video:
0:08 Bảo hiểm là gì?
2:44 Rủi ro được bảo hiểm và rủi ro loại trừ
3:48 Những đặc tính của rủi ro có thể được bảo hiểm

Từ khóa liên quan
Bảo hiểm
Rủi ro trong bảo hiểm
Bảo hiểm là gì
Kiến thức bảo hiểm

#baohiem #kienthucbaohiem #baohiemlagi #ruirotrongbaohiem

BCA Insurance, kênh youtube chính thức của bảo hiểm công nghệ BCA Insurance
* Đăng ký: https://www.youtube.com/user/tiendung8177​
* Website: https://bcavietnam.com/​
* Fanpage: https://www.facebook.com/bcavnteam

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.