Đời sống

Lấy chồng Tây | Andi học nói tiếng Việt | cuộc sống thôn quê nước Đức | Cuộc sống ở Đức

Lấy chồng Tây | Andi học nói tiếng Việt | cuộc sống thôn quê nước Đức | Cuộc sống ở Đức

 • Lấy chồng Tây | Andi chăm chỉ học nói tiếng Việt | cuộc sống thôn quê nước Đức | Cuộc sống ở Đức.
  Mỗi Andi sẽ cố gắng học tiếng Việt nhiều hơn để có thể nói chuyện và đọc bình luận của mọi người 😀
  #MigGermany
  #CuộcsốngởĐức
  #LấychồngTây
  #CuộcsốngVùngQuê
  #nôngthônởĐức
  #GiađìnhViệt-Đức
  #ThônQuêNướcĐức
  #nướcĐức
  #KhámPháNướcĐức
  #VợViệtChồngTây
  #ChồngTâyvợViệt
  #LàngquêởĐức
  #địnhcưnướcngoài
  #nongthonoduc
  #DulịchNướcĐức

Lấy chồng Tây | Andi học nói tiếng Việt | cuộc sống thôn quê nước Đức | Cuộc sống ở Đức


Chia sẻ bởi MiG Germany tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.