Học hay

Lớp học 2: Cách xây dựng trang LinkedIn để xin việc làm

Trang mạng LinkedIn là cộng đồng cho các doanh nhân. Khi bạn có một profile trên mạng thì bạn có thể cho thế giới biết rõ hơn về công việc và niềm đam mê của bạn. Trong lớp học này Lily sẽ nói về cách xây dựng trang mạng. Và Lily sẽ nói rõ hơn về cách sư dụng trang mạng để xin việc làm. Chúc các bạn thành công

Lớp học 2: Cách xây dựng trang LinkedIn để xin việc làm

Lớp học 2: Cách xây dựng trang LinkedIn để xin việc làm


Chia sẻ bởi Lily Phan cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.