Kế toán

Microsoft Access 2016 Bài 23: Tạo FORM HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Microsoft Access 2016 Bài 23: Tạo FORM HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Video Microsoft Access 2016 Bài 23: Tạo FORM HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Bài này chúng ta sẽ ứng dụng Access 2016 để tạo ra FORM HÓA ĐƠN BÁN HÀNG với chức năng tự động cập nhật dữ liệu của các trường liên quan trong các table khi ta chọn một trường bất kỳ.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.