Kiếm tiền

Mô hình phi lợi nhuận: Ai là người hưởng lợi? | VTC

Mô hình phi lợi nhuận: Ai là người hưởng lợi? | VTC

Video Mô hình phi lợi nhuận: Ai là người hưởng lợi? | VTC

VTC | Tập đoàn Vingroup quyết định chuyển đổi Vinschool và Vinmec sang mô hình phi lợi nhuận khiến nhiều người đặt ra câu hỏi phi lợi nhuận có phải là miễn phí, và ai sẽ là người hưởng lợi?

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
* Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.