Kế toán

Muốn nhận tiền thất nghiệp phải tìm việc – thông báo của EDD – Cali không cần đeo khẩu trang nữa

Muốn nhận tiền thất nghiệp phải tìm việc - thông báo của EDD - Cali không cần đeo khẩu trang nữa

Video Muốn nhận tiền thất nghiệp phải tìm việc – thông báo của EDD – Cali không cần đeo khẩu trang nữa

# Cuộc sống Mỹ#child credit # $3600#$3000 #IRA # Roth IRA #đầu tư # thuế # tiết kiệm thuế khi đầu tư # tax 2020# PUA
Ann không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẻ ở Ann’s channel chỉ mang tính chất tham khảo. Quý vị phải là người tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên hệ với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)…để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.