Phần mềm

NBO trong INB Network là gì và ứng dụng – AI Marketing Doctors Group

NBO trong INB Network là gì và ứng dụng - AI Marketing Doctors Group

Video NBO trong INB Network là gì và ứng dụng – AI Marketing Doctors GroupAI Marketing phân tích thị trường và sử dụng tiền đầu tư để khởi tạo chương trình quảng cáo quy mô lớn cho từng khu vực → Robot sẽ tự quảng cáo và bán hàng → khi robot bán được sản phẩm bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng (Cashback) hoàn toàn tự động
1. Cùng tạo tài khoản HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ để nhận 50$ (~1.200.000 VNĐ) chạy quảng cáo.
Link tạo tài khoản: [https://ai.marketing/en/campaign/rskk6okeo5]
→ Bấm vào hình não (🧠)
→ Xem hướng dẫn: https://www.notion.so/hoaiump/T-i-kho-n-AI-Marketing-b6545e8552fc41f8b9c0a994055fec51
Hãy thử tạo tài khoản và trãi nghiệm với $50 USD miễn phí, bạn cũng không mất gì. Tại sao phải do dự?
2. Tham gia nhóm Zalo Doctors Group để đồng hành cùng những nhà đầu tư thành công đã đi trước: [https://zalo.me/g/zgjqgy831]
3. Giới thiệu tổng quan về AI Marketing: [https://www.notion.so/hoaiump/Gi-i-thi-u-v-AI-marketing-33d2f2586e5b422b9d270da68e673c73]
4. Tìm hiểu về MarketBot để hiểu cách AI Marketing hoạt động: [https://www.notion.so/hoaiump/MarketBot-l-g-dae1fa32a784438aa05bc9eea47cd498]
5. Những tài liệu Chứng minh nguồn gốc AI Marketing [https://www.notion.so/hoaiump/Ch-ng-minh-ngu-n-g-c-AI-Marketing-39e6bb8b44ab47a185802ee4a0e0844e]
6. AI Marketing đã vạch ra lộ trình phát triển lâu dài và bền vững: [https://www.notion.so/hoaiump/L-tr-nh-ph-t-tri-n-AI-Marketing-3ec6655bc4b3429881a00566cc89191f]
7. Thứ hạng cao trên toàn cầu của AI marketing đã chứng minh đây là dự án tin tưởng và đáng quan tâm tìm hiểu: [https://www.alexa.com/siteinfo/ai.marketing]
8. Đánh giá các sự tin tưởng: [https://www.scamadviser.com/check-website/ai.marketing], [https://www.safe.shop/uk-en/is-ai.marketing-safe]
9. Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQXOqMxi6RBe86ejwAuc8DeMSwMGnZEGk

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.