Phần mềm

Ngành Kỹ thuật Phần mềm – Khoa CNTT

Ngành Kỹ thuật Phần mềm - Khoa CNTT

Video Ngành Kỹ thuật Phần mềm – Khoa CNTT

– Văn phòng khoa: Tầng 6, nhà A1, Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7655121. Số nội bộ 253.

– Văn phòng các bộ môn:

+ Bộ môn Công nghệ phần mềm
+ Bộ môn Hệ thống thông tin
+ Bộ môn Kỹ thuật và mạng máy tính
+ Bộ môn Khoa học máy tính
+ Bộ môn Công nghệ đa phương tiện
+ Tổ Kỹ thuật hành chính
Website: https://www.haui.edu.vn/vn/page/kcntt

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.