Âm nhạc

Nghệ si Ca trù Thanh Hương

Nghệ si Ca trù Thanh Hương

Trong Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 tại Hà Nội, nghệ sĩ Thanh Hương, Đoàn Ca trù Tp. Hồ Chí Minh đã biểu diễn thể cách Ngâm Vọng. Kép đàn Việt Hùng. Cầm chầu Đức Dậu

Cùng Nghe Nghệ si Ca trù Thanh Hương

Chia sẻ bởi Dang Hoanh Loan tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.