Âm nhạc

Nghệ sĩ Ca trù trẻ Nguyễn Kiều Anh Hát Đò Đưa

Nghệ sĩ Ca trù trẻ Nguyễn Kiều Anh Hát Đò Đưa

Nghệ sĩ trẻ Ca trù át Đò đưa là điệu hát chơi trong nghệ thuật Ca trù. Bài Đò đưa do nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Kiều Anh hát trích từ bộ đĩa DVD Vọng khúc ngàn năm do Nxb. xuất bản Âm nhạc ấn hành năm 2010.

Cùng Nghe Nghệ sĩ Ca trù trẻ Nguyễn Kiều Anh Hát Đò Đưa

Chia sẻ bởi Dang Hoanh Loan tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.