Đời sống

Nghiệp Nặng Trong Đời Sống (Nên nghe) – Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Nghiệp Nặng Trong Đời Sống (Nên nghe) - Hòa Thượng Thích Trí Quảng

 • ► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 – 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 – 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 – 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 để nhận video mới nhất.
  ► Để Theo Dõi Được Nhiều Thông Tin Về Chùa Huê Nghiêm Và Bài Giảng Của Hòa thượng Thích Trí Quảng Kính Mời Quý Phật Tử Đón Xem Tại Đây:
  – Facebook Chùa Huê Nghiêm: https://bit.ly/2SBsKRb
  – Kênh Youtube Chùa Huê Nghiêm: https://bit.ly/2H9v9x9
  * Website: http://www.daotrangphaphoa.net/
  – Địa chỉ: 299B Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

  #thichtriquang #giangphap #thaythichtriquang #thuyetphap #phapthoai #chuahuenghiem #thaytriquang #thuyetphapthichtriquang

Nghiệp Nặng Trong Đời Sống (Nên nghe) – Hòa Thượng Thích Trí Quảng


Chia sẻ bởi Nghe Giảng Phật Pháp tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.