Tiêu dùng

Người phụ nữ dắt con nhỏ mua đồ không chịu đeo khẩu trang, chống đối công an

Người phụ nữ dắt con nhỏ mua đồ không chịu đeo khẩu trang, chống đối công an

  • Đi mua hàng không chịu đeo khẩu trang, ngang ngược cãi tay đôi với công an, mẹ trẻ bị bế về đồn trong tiếng khóc thét của con nhỏ

Người phụ nữ dắt con nhỏ mua đồ không chịu đeo khẩu trang, chống đối công an


Chia sẻ bởi Đại lộ Tin tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.