Marketing

PAINE ĐI MID MÙA 18 | HƯỚNG DẪN CHƠI, BUILD ĐỒ + PHÙ HIỆU + BẢNG NGỌC CHUẨN PAINE ĐI MID – liên quân

PAINE ĐI MID MÙA 18 | HƯỚNG DẪN CHƠI, BUILD ĐỒ + PHÙ HIỆU + BẢNG NGỌC CHUẨN PAINE ĐI MID - liên quân

Video PAINE ĐI MID MÙA 18 | HƯỚNG DẪN CHƠI, BUILD ĐỒ + PHÙ HIỆU + BẢNG NGỌC CHUẨN PAINE ĐI MID – liên quân

Mô tả
Mình Đạt 2N Subscribe nha

©Ngọc Paine Mùa 18
Đỏ:10Công X.Giáp Phép
Tím :7V Tốc Đánh Chạy
3VHuts Máu Phép
Xanh: 10V Tốc Đánh /X.Giáp Phép

ad nhớ Xem Quảng Cáo Ủng Hộ Mình nha
và tải chức năng quảng cáo nữa
tks Ae nhiều

🔰Nguồn Nhạc 🎶
Music provided by nocopyrightsounds
https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
Music provided by theflat
https://www.youtube.com/user/ThisIsTheFatRat

#TOPPaine
#Paine
#LiênQuânMobile

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.