Phần mềm

Phần mềm biên tập video nhẹ và render nhanh cho máy yếu | Movavi Video Editor

Phần mềm biên tập video nhẹ và render nhanh cho máy yếu | Movavi Video Editor

Video Phần mềm biên tập video nhẹ và render nhanh cho máy yếu | Movavi Video Editor

Phần mềm biên tập video nhẹ và render nhanh cho máy yếu | Movavi Video Editor
Máy tính yếu vẫn có thể biên tập video được với phần mềm Movavi video eiditor. Không giống như adobe premire, phần mềm không đòi hỏi cấu hình máy tính quá cao. chỉ cần ram 2G và CPU core 2 due có thể sử dụng rồi. Qua test thử xuất định dạng full HD chỉ mất nửa thời gian so với thời gian xem (chèn ít hiệu ứng)
Link tải phần mềm: https://www.movavi.com/videoeditor
Facebook: https://facebook.com/bongdensang

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.