Kế toán

Phóng sự Nghề Kiểm toán: Nghề khổ

Phóng sự Nghề Kiểm toán: Nghề khổ

Video Phóng sự Nghề Kiểm toán: Nghề khổ

CLB KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (A&A CLUB HVTC)

Địa chỉ: Phòng 111 – VP Khoa Kế toán – Học viện Tài chính
Hotline: 0128 996 9996 (Mr. Đức – Chủ nhiệm CLB )
Trang tin A-News!: http://www.aaclub-aof.org
A-Radio!: http://www.mixcloud.com/aaclubaof/
A-TV!: https://www.youtube.com/user/aaclubhvtc
Email: clbketoankiemtoanvien@hvtc.edu.vn
Fanpage: http://facebook.com/aof.aaclub
Fanpage Tuyển dụng: http://facebook.com/internshipday.aof

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.