Ôn tập

Phương pháp giải bài tập este của phenol – Bài tập áp dụng 4 + 5 + 6

❤️ Tham khảo lộ trình khóa học dành cho 2k4: https://youtu.be/dDQuch97_C4
❤️ Tham gia khóa học Online – Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/giaibaitaphoahoc/

Câu 4: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thuỷ phân hoàn toàn 29,52 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,32 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 8,72 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na (dư), thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 32,16. B. 30,72. C. 20,10. D. 23,30.
(Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Sở GD&ĐT Bắc Giang – Mã đề 223)
Câu 5: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thuỷ phân hoàn toàn 18,45 gam X trong dung dịch KOH (dư, đun nóng), có 0,2 mol KOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 5,45 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na (dư), thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là
A. 30,72. B. 20,10. C. 23,30. D. 32,16.
(Thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 lần 1 – Sở GD&ĐT Bắc Giang – Mã đề 222)
Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 18,26 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức cần 1,215 mol O2 thu được CO2 và 9,18 gam H2O. Mặt khác đem đun 18,26 gam hỗn hợp X với lượng dư NaOH thu được 1 ancol Y duy nhất và 18,52 gam hỗn hợp muối Z. Dẫn ancol Y qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 6,42 gam. Thành phần % theo khối lượng muối của axit cacboxylic có khối lượng phân tử nhỏ hơn có giá trị là?
A. 24,5%. B. 25,7%. C. 22,03%. D. 28,5%.
(Trích đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2020 lần 1 – Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc)

Kênh chia sẻ bài giảng Hoá học miễn phí. Giải đáp bài tập Hoá học cho học sinh.
#giaibaitaphoahoc, #hoahoc,

Phương pháp giải bài tập este của phenol - Bài tập áp dụng 4 + 5 + 6

Phương pháp giải bài tập este của phenol – Bài tập áp dụng 4 + 5 + 6


Chia sẻ bởi Hoá Học cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.