Kế toán

[PTP- Invoice] Bước 3 – In và gửi email Hóa đơn điện tử – Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

[PTP- Invoice] Bước 3 - In và gửi email Hóa đơn điện tử - Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

Video [PTP- Invoice] Bước 3 – In và gửi email Hóa đơn điện tử – Hướng dẫn sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử

Hòa nhập vào xu hướng phát triển công nghệ thông tin và thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông & In Bưu điện đã tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống phần mềm Hóa đơn điện tử PTP –Invoice.

PTP thấu hiểu những khó khăn và thuận lợi khi các Doanh nghiệp áp dụng Hóa đơn điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến giải pháp hóa đơn tối ưu nhất. PTP-Invoice cam kết trở thành người bạn đồng hành, một công cụ đắc lực tiếp sức cho các Doanh nghiệp Việt Nam thành công trên con đường hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.