Doanh nghiệp

Quản trị tài chính công ty | Setup hệ thống tài chính, dòng tiền hiệu quả

Quản trị tài chính công ty | Setup hệ thống tài chính, dòng tiền hiệu quả

Video Quản trị tài chính công ty | Setup hệ thống tài chính, dòng tiền hiệu quả

Quản trị tài chính công ty | Setup hệ thống tài chính, dòng tiền hiệu quả.
18 bài học quản trị tài chính online của chuyên gia Vũ Long, bao gồm kiến thức, nghiệm vụ, kỹ năng về tài chính dòng tiền, giúp doanh nghiệp xây dựng & vận hành hệ thống kế hoạch tài chính – kinh doanh – dòng tiền tối ưu; Quản trị chi phí hiệu quả, tăng lợi nhuận; tổ chức công tác kế toán & kiểm soát hồ sơ báo cáo thuế theo cách bài bản. Phân cấp quản lý tài chính, ngừa rủi ro mất cán cân thanh toán, công nợ.
https://www.giamdoc.net/setup-tai-chinh-cong-ty-cfo-online.html
#Quantritaichinh
#Khoahoctaichinh

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.