Nghệ thuật truyền thống

SAN HẬU – Cải lương Nguyên tuồng (Thu âm Trước 1975)

SAN HẬU - Cải lương Nguyên tuồng (Thu âm Trước 1975)

SAN HẬU – Cải lương Nguyên tuồng (Thu âm Trước 1975)

Soạn giả: Duy Lân.

Đạo diễn và Âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn văn Đông

Vở Tuồng Cải lương vĩ đại với 9 Huy Chương Vàng và cuộc tập trung hầu hết các nghệ sĩ Thượng thặng: Thanh Nga, Hữu Phước, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Ánh Loan, Ngọc Nuôi, Hoàng Giang, Thanh Hải, Phương Quang, Diệp Lang.

Cải lương Thu âm Trước 1975


Cùng Nghe SAN HẬU – Cải lương Nguyên tuồng (Thu âm Trước 1975)

Chia sẻ bởi Lê Thái Bình tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.