Shop

Spa giày – nghề có tuổi đời trẻ nhất ở Việt Nam / Shoe spa – the youngest career in Vietnam

Spa giày - nghề có tuổi đời trẻ nhất ở Việt Nam / Shoe spa - the youngest career in Vietnam

Video Spa giày – nghề có tuổi đời trẻ nhất ở Việt Nam / Shoe spa – the youngest career in Vietnam

Địa điểm làm việc cố định,
Chăm sóc tỉ mỉ từng ngóc ngách của đôi giày,
Mức phí cao gấp nhiều lần so với dịch vụ đánh giày thông thường,
Spa giày – The Sneaker Spa
Nghề có tuổi đời trẻ nhất ở Việt Nam.
Cửa hàng spa giày khá hiếm hoi ở Hà Nội. Hiếm đến mức, nhìn biển hiệu, đa phần người dân sẽ không biết cửa hàng kinh doanh dịch vụ gì. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì dịch vụ spa giày cũng mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam khoảng chừng 1 vài năm trở lại đây.
Nhưng với những bạn trẻ có thói quen sử dụng những đôi dày snacker thì dịch vụ spa cho giày không còn là điều xa lạ nữa.
Fixed working place,
Careful care of every corner of the shoe,
The fee is many times higher than normal shoe polishing service,
Shoe Spa – The Sneaker Spa
The youngest job in Vietnam.
Pretty rare shoe spa shops in Hanoi. Rarely, looking at the signs, most people will not know what services the store offers. This is also completely understandable because shoe spa services have only appeared in Vietnam for about a few years.
But for young people who have a habit of using thick snackers, shoe spa services are no longer a strange thing.
#spagiay #shoespa

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.