Tâm sự

TÂM SỰ VỀ THÁNG 4 – một tháng không vlog, blog và instagram

TÂM SỰ VỀ THÁNG 4 - một tháng không vlog, blog và instagram

 • Một daily vlog chứa đựng câu chuyện của cả tháng 4.

  Blog: https://thehanoichamomile.com​
  Instagram: https://www.instagram.com/kiranguyen__​
  Facebook: https://www.facebook.com/thehanoichamomile

  Camera: Fujifilm X-T20
  Edit Software: Adobe Premiere Pro

  BGM:
  Best For You – Victor Lundberg
  I’m Dreaming Of You – Candelion
  You Can’t Control Who You Fall For – Victor Lundberg

TÂM SỰ VỀ THÁNG 4 – một tháng không vlog, blog và instagram

Chia sẻ bởi The Hanoi Chamomile tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.