Tiêu dùng

Tạo đơn hàng mua – Module mua hàng – Phần mềm ERP

Tạo đơn hàng mua - Module mua hàng - Phần mềm ERP

  • Các yêu cầu mua hàng:
    Nhờ tính tích hợp của hệ thống nên các yêu cầu mua hàng có thể được tạo tự động từ phân hệ quản lí sản xuất (khi hệ thống tính toán thiếu vật tư, hàng hóa để phục vụ sản xuất và bán ra thị trường). Người sử dụng cũng có thể tạo các yêu cầu mua hàng thủ công khi phát sinh các yêu cầu mua hàng hóa và nguyên vật liệu.
    Chi tiết giải pháp phần mềm DIP ERP.NET tại đây: http://goo.gl/B1ymHQ

Tạo đơn hàng mua – Module mua hàng – Phần mềm ERP


Chia sẻ bởi Phần mềm DIP Vietnam tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.