Học hay

tarot: chọn tụ bài: đối phương thích ở bạn điều gì?

foto: unsplash
Đây là luồng khí tổng hợp, nên bạn đừng ra quyết định gì quan trọng dựa trên trải bài chung.
donation/ đóng góp:
https://www.paypal.me/hphm
phạm thanh long, tai khoan so 0110946987, ngân hàng Dong A (DAbank) chi nhanh tinh Lam Dong

email: songtarot@gmail.com
#tìnhyêu #tarot #songtarot

tarot: chọn tụ bài: đối phương thích ở bạn điều gì?

tarot: chọn tụ bài: đối phương thích ở bạn điều gì?


Chia sẻ bởi Song Tarot cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.