Xe cộ

Tayo Phần5 Tập1 l công văn khẩn cấp! Tayo và Gani l Tayo xe buýt bé nhỏ

Theo dõi và xem video mới được tải lên mỗi tuần.
★ Kênh YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3IRvILzRRzPsdsV-GuwV7Q?sub_confirmation=1

Tayo và Gani trở thành xe cứu hỏa. Bạn đã bao giờ tưởng tượng những chiếc xe buýt nhỏ của chúng tôi trở thành xe cứu hỏa chưa? Nhưng dù sao, họ nghĩ rằng họ sẽ làm một công việc tuyệt vời nhưng dập lửa trong những tình huống khẩn cấp không hề dễ dàng!

Tayo season 5 episodes in English 🚌 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvTG4A3XyMkjEpqlLCz1Ku0Ie-CmGqgg

The Tayo Movie Mission Ace 🎞 https://www.youtube.com/playlist?list=PLkvTG4A3XyMkGg6sywFB4i0nDq2CQuZCV

Follow us on Facebook and Instagram. Find more Tayo toys from Amazon.
★ Tayo TV: https://tayotv.vhx.tv/
★ Facebook: https://www.facebook.com/Tayo.officialpage/
★ Instagram: https://www.instagram.com/tayothelittlebus_official
★ Amazon Video: https://goo.gl/BZEm4L
★ Official Tayo Toys Store: https://www.amazon.com/tayothelittlebus

Copyright © 2019 ICONIX Co., Ltd. All Rights Reserved.
#TayoVietnamese #Tayoxebuýtbénhỏ #TayoSứmệnhlAce

Tayo Phần5 Tập1 l công văn khẩn cấp! Tayo và Gani l Tayo xe buýt bé nhỏ

Tayo Phần5 Tập1 l công văn khẩn cấp! Tayo và Gani l Tayo xe buýt bé nhỏ


Chia sẻ bởi Tayo xe buýt bé nhỏ Tayo Vietnamese cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.