Ôn tập

Thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy theo một thời gian định trước trong PowerPoint

Video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thiết kế một bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy (mỗi câu 10s sẽ chuyển Slide mà không cần phải Click chuột để chuyển trang).

Link khóa học: http://unica.vn/thiet-ke-trinh-chieu-powerpoint-2016-tu-a-z?aff=79619

Tham khảo dịch vụ thiết kế slide chuyên nghiệp: https://dothanhspyb.com/dich-vu-thiet-ke-slide/

Thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy theo một thời gian định trước trong PowerPoint

Thiết kế bài kiểm tra trắc nghiệm tự động chạy theo một thời gian định trước trong PowerPoint


Chia sẻ bởi Thành Đỗ cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.