Sức khỏe

THTT Tọa Đàm Nhịp cầu sức khỏe – Kỳ 46: “ Sóc Trăng đẩy mạnh các phương án phòng,chống Covid-19 ”

THTT Tọa Đàm Nhịp cầu sức khỏe - Kỳ 46: “ Sóc Trăng đẩy mạnh các phương án phòng,chống Covid-19 ”

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

Kênh thông tin, giải trí chính thức của Đài Phát Thanh & Truyền Hình Sóc Trăng.
Cám ơn các bạn đã xem.

+ Truyền Hình Sóc Trăng trên các Website : http://thst.vn/ – http://soctrangtv.vn/
+ Đăng ký Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Youtube : http://popsww.com/TruyenHinhSocTrang
+ Facebook : https://goo.gl/LR6SOh
+ Ttwitter : https://goo.gl/KK47dk
+ Google + : https://goo.gl/O78I45

Cùng Nghe THTT Tọa Đàm Nhịp cầu sức khỏe – Kỳ 46: “ Sóc Trăng đẩy mạnh các phương án phòng,chống Covid-19 ”

Chia sẻ bởi Truyền Hình Sóc Trăng tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.