Ôn tập

TKLK #04 – Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin Không ? || LƯỢC KHẢO CỰU ƯỚC

🎯 Loạt bài học THÁNH KINH LƯỢC KHẢO sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách tổng quan cả Kinh Thánh. Được công chiếu lúc 12h00 vào các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần. Xin mời quý vị đăng ký kênh và cùng theo dõi.

📥 Tóm lược nội dung và câu hỏi ôn tập: https://drive.google.com/file/d/1MBNevdEXC52ceYf7-d-uGcX6Rg1FIrqv/view?usp=sharing

📚 Danh sách bài học THÁNH KINH LƯỢC KHẢO https://youtube.com/playlist?list=PLEQq0NQgL-mEfTqwaN2wVela1tZgwMaHA
📙 LƯỢC KHẢO CỰU ƯỚC https://youtube.com/playlist?list=PLEQq0NQgL-mGX7nZiCwf8CGI9CaEIvqF0
📘 LƯỢC KHẢO TÂN ƯỚC https://youtube.com/playlist?list=PLEQq0NQgL-mHqfToACSAErgR9NlbrVbGC
…………………………………….
🛡️ TKLK #04 – SỰ SÁNG TẠO CÓ ĐÁNG TIN KHÔNG ?

Sách Sáng thế ký bắt đầu bằng câu chuyện sáng tạo. Sự kiện đầy ý nghĩa nầy chỉ tường thuật trong hơn một chương. Tại sao lại như vậy? Như đã đề cập trong chương trước, quyển sách nầy được viết không chỉ để nói về sự sáng tạo, mà còn trình bày cho chúng ta hiểu nhiều vấn đề khác. Đức Chúa Trời không bắt buộc phải giải thích cho chúng ta. Ngài không cần tường thuật tỉ mỉ cho chúng ta biết về sự sáng tạo. Tuy nhiên, tại đây chúng ta cần đưa ra một số quan điểm đối lập nhau về Kinh Thánh. Có hai quan điểm trái ngược về sự sáng tạo. Quan điểm thứ nhất cho rằng thứ tự sáng tạo trong Sáng thế ký không đáng tin cậy về mặt khoa học nên Kinh Thánh không thật sự được Đức Chúa Trời linh cảm. Quan điểm thứ hai đặt ngược vấn đề là: “Kinh Thánh có phù hợp với khoa học không?” Những người theo quan điểm nầy nói rằng: “Kinh Thánh không lầm lẫn mà chính là khoa học!”Vấn đề chính là khi giải thích về sự hình thành vũ trụ thì giữa Kinh Thánh và khoa học có gì mâu thuẫn với nhau không?

Chúng ta cần có tầm nhìn xa hơn trong một số điều. Trước hết, nghiêm túc mà nói, khoa học không có chỗ đứng trong đức tin nơi Đức Chúa Trời. Điều nầy không có nghĩa rằng một nhà khoa học không thể là một Cơ Đốc Nhân tin kính. Nhưng tự khoa học chỉ là việc nghiên cứu sự kiện, hiện tượng, có thể quan sát, đo lường hoặc chứng minh được một cách cụ thể.Nó dựa trên những thí nghiệm, kết luận và ứng dụng. Nó được kiểm soát và có thể kiểm soát được. Với bản tánh siêu nhiên, Đức Chúa Trời không cần đến những loại nghiên cứu nầy.Không thể đến với Đức Chúa Trời qua con đường khoa học. Con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời là bởi đức tin như Hêbơrơ 11:6 chép rằng: “Nếu không có đức tin thì chẳng có thể ở đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là Đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài”.

Sáng thế ký 1:1: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, và câu tiếp theo: “Đất vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước”. Kinh Thánh chép, Thần Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành và dự phần vào sự sáng tạo. Sáng 1:5 chép: “Đức Chúa Trời phán: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn bày ra, thì có như vậy”. Đức Chúa Trời không phán: “Hãy tạo ra đất khô”. Trong hành động ngắn ngủi của sự sáng tạo, đất vốn không được sáng tạo cách hiển nhiên, nhưng vốn nằm sâu bên dưới lớp nước.Trong câu Kinh Thánh đất được bày ra thật là thú vị! Vì ngày nay nhiều nhà khoa học tin rằng trong một thời điểm nào đó, toàn bộ trái đất nằm ở dưới mặt nước.

Từ dựng nên, hoặc là”sáng tạo” mang ý nghĩa là làm nên một điều gì đó từ chỗ không có gì. Từ vựng nầy chỉ được sử dụng ba lần trong việc tường thuật sự sáng tạo. Trong câu 1 nói về hành động sáng tạo ban đầu của Đức Chúa Trời đối với vũ trụ, trái đất và mọi sự sống trên nó. Ý nghĩa những từ “dựng nên” nằm giữa câu 2 và 20 thì khác, chỉ sự thay đổi hoặc khiến chúng tồn tại. Hành động tiếp theo của sự sáng tạo diễn ra dưới nước. Câu 21 chép: “Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loài; các loài chim bay, tùy theo loài. Và Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành”.

Một lần nữa tại đây có sự phù hợp giữa sự tường thuật của Kinh Thánh và khoa học. Các nhà khoa học đều cho rằng: Cuộc sống động vật bắt nguồn từ dưới nước giống như sách Sáng thế ký đã chép. Hành động “dựng nên” kế tiếp diễn ra trong câu 27: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình Ngài và tượng Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ”.

Sách Sáng thế ký mô tả sự khởi đầu của mọi vật trong vũ trụ. Thần Đức Chúa Trời tiếp tục biến đổi và phát triển những tạo vật trong công cuộc sáng tạo ban đầu. Đây là điều mà những nhà khoa học thấy được qua hình thức tiến hoá của sự sống. Tuy nhiên, những người theo thuyết sáng tạo và thuyết tiến hóa vẫn không thống nhất nhau trên ba vấn đề: Làm thế nào mà chúng xuất hiện cùng lúc? Làm thế nào sự sống thực vật trở nên sự sống động vật? Làm sao sự sống động vật trở nên sự sống con người? Khoa học không có lời giải đáp cho ba vấn nạn nầy, nhưng Sáng thế ký đã giải đáp rất đơn giản rằng chính Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật.

#thánhkinhlượckhảo #sựsángtạo #lượckhảocựuước #nghiêncứukinhthánh

TKLK #04 - Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin Không ? || LƯỢC KHẢO CỰU ƯỚC

TKLK #04 – Sự Sáng Tạo Có Đáng Tin Không ? || LƯỢC KHẢO CỰU ƯỚC


Chia sẻ bởi WAI media cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.