Tài chính

Toạ đàm Nguồn vốn trung và dài hạn – Điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn

Toạ đàm Nguồn vốn trung và dài hạn – Điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn

Video Toạ đàm Nguồn vốn trung và dài hạn – Điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn

Theo số liệu tính đến tháng 06 năm 2019 của NHNN, Nhu cầu vốn vay trung dài hạn của doanh nghiệp ngày càng cao, tín dụng trung dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 50,6% tổng dư nợ).

Tín dụng đối với doanh nghiệp (DN) đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tính đến tháng 2/2019, chiếm trên 55% tổng dư nợ của nền kinh tế, DN nhà nước (DNNN) chỉ chiếm 6,45% tổng dư nợ của nền kinh tế. Số liệu này cho thấy khối kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng trong nền kinh tế.

Nhu cầu vốn vay trung và dài hạn của doanh nghiệp ngày càng lớn, thị trường vốn cũng cung cấp đa dạng các nguồn vốn cho doanh nghiệp: Ngân hàng; Thị trưởng chứng khoán; Quỹ đầu tư, Quỹ bảo hiểm, Quỹ hưu trí, …

Tuy nhiên có một thực trạng là nhiều doanh nghiệp trong tình trạng khó tiếp cận nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn

Chính vì vậy, hôm nay VERCO tổ chức khoá huấn luyện “Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp” với toạ đàm “nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp – Điểm mấu chốt giúp doanh nghiệp phát triển trường tồn”

Với hi vọng giúp doanh nghiệp SME trả lời nhưng câu hỏi cơ bản về:
– Dư địa nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp trên thị trường?
– Ở giai đoạn nào, doanh nghiệp nên tiếp cận nguồn vốn vay nào là khả thi và hiệu quả và những điều kiện cụ thể doanh nghiệp cần đáp ứng?
– Những điều cần chú ý trong gọi vốn, và quản trị nguồn vốn hiệu quả sau khi huy động vốn thành công?

Toạ đàm với sự tham dự:
1. TS. Nguyễn Trí Hiếu – Cố vấn cấp cao ngân hàng NCB
2. Shark Phạm Thanh Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn CENGROUP

Để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về vốn và quản trị tài chính, bạn có thể tham dự khoá học Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp:
– Tại Hà Nội: http://bit.ly/2ob0I3n
– Tại TP. Hồ Chí Minh: http://bit.ly/2o9jlok

VERCO – Dẫn đầu lĩnh vực Tái cấu trúc

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.