Ôn tập

[TOÁN 6] ĐÁP ÁN BÀI THI CUỐI NĂM 2020-2021 (THCS Sơn Đồng)

► LIKE, SHARE và SUBSCRIBE để nhận được những video mới nhất của cô nhé: https://www.youtube.com/c/ToáncôHữuHiền?sub_confirmation=1
► Chúc các con học tập thật tốt và vui vẻ💖💖💖
► Yêu các con💖💖💖
_______________
► Ôn thi vào 10: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FsUbev3W7ilD1pak66AP8-ieOxY6UT5
► Toán 9: https://www.youtube.com/watch?v=Qt_2pM-Kyu8&list=PL1FsUbev3W7g_EQcoouN2z1Ik_C2441wl

► Toán 8: https://www.youtube.com/watch?v=B7j0s9u1L10&list=PL1FsUbev3W7hGJiyC7nLnmC64dcHq-UUV
► Toán 7: https://www.youtube.com/watch?v=xJ70Kwk3GDE&list=PL1FsUbev3W7hoHXsv7ToaV_jjIHGPPvcB

► Toán 6: https://www.youtube.com/watch?v=9bL4Fjar5aU&list=PL1FsUbev3W7jQZDi1s-_4IxslvsrtA5T0
► Ngoại khóa: https://www.youtube.com/watch?v=Y9m3mV3gqKE&list=PL1FsUbev3W7jxhqyh9mhwkknokegjmu2z
_______________
#Toán6 #thcssondong

[TOÁN 6] ĐÁP ÁN BÀI THI CUỐI NĂM 2020-2021 (THCS Sơn Đồng)

[TOÁN 6] ĐÁP ÁN BÀI THI CUỐI NĂM 2020-2021 (THCS Sơn Đồng)


Chia sẻ bởi Toán cô Hữu Hiền cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.