Sức khỏe

Tối 27 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Phật Ban Sức Khỏe Phúc Lộc Vào Nhà, Cả Tháng An Lành

Tối  27 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Phật Ban Sức Khỏe Phúc Lộc Vào Nhà, Cả Tháng An Lành

Mở Kinh Phật Cầu An Phật Ban Sức Khỏe Phúc Lộc Vào Nhà, Cả Tháng An Lành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật 24H Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật 24h chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

Cùng Nghe Tối 27 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Phật Ban Sức Khỏe Phúc Lộc Vào Nhà, Cả Tháng An Lành

Chia sẻ bởi Kinh Phật 24H tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.