Âm nhạc

Trần Thu Hà – Một Nét Ca Trù Ngày Xuân (Nguyễn Cường) PBN 85

Trần Thu Hà - Một Nét Ca Trù Ngày Xuân (Nguyễn Cường) PBN 85

Một Nét Ca Trù Ngày Xuân – Trần Thu Hà in Paris By Night 85 Xuân Trong Kỷ Niệm released in Jan., 2007. Thuy Nga Productions.

Cùng Nghe Trần Thu Hà – Một Nét Ca Trù Ngày Xuân (Nguyễn Cường) PBN 85

Chia sẻ bởi Thuy Nga tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.