Kế toán

Truyện Xàm: Hậu hóa đơn, tập 3 | Nước chảy bèo trôi

Truyện Xàm: Hậu hóa đơn, tập 3 | Nước chảy bèo trôi

Video Truyện Xàm: Hậu hóa đơn, tập 3 | Nước chảy bèo trôi

Truyện: Hóa đơn tam khúc – Hậu hóa đơn
Tác giả: Tại Hạ
Giọng đọc: Kidde

Các thym’ ủng hộ kênh bằng cách like, share, subcrible nhóe.

Các Vozer mầm non, già trâu, bodoi có thể ủng hộ mình qua Patreon với bản uncut :3

Link: https://www.patreon.com/Vozerlamtruyen

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.