Học hay

Tủ lạnh Hitachi chớp 7 lần, dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt

Chuyên dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt, dạy sửa board mạch, Long Quốc Tiến
thực hành 90% trên board mạch, có các lớp cấp tốc và chổ ở cho học viên ở xa, Đt: 0907716705 Ks Tiến. Web: http://daysuaboardmaylanh.edu.vn
Đc: 861/61 Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Q7. https://www.facebook.com/D%E1%BA%A1y-…
Long Quốc Tiến

Tủ lạnh Hitachi chớp 7 lần, dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt

Tủ lạnh Hitachi chớp 7 lần, dạy sửa board máy lạnh, dạy sửa board máy giặt


Chia sẻ bởi tien long quoc cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.