Âm nhạc

Tùng Dương: Nét ca trù ngày xuân – Trên đỉnh phù vân (Xuân Quê Hương 2019)

Tùng Dương: Nét ca trù ngày xuân - Trên đỉnh phù vân (Xuân Quê Hương 2019)

Đây là sự kiện thường niên do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Chương trình dành cho kiều bào ở khắp nơi trên thế giới trở về quê hương đón Tết Nguyên đán.

Cùng Nghe Tùng Dương: Nét ca trù ngày xuân – Trên đỉnh phù vân (Xuân Quê Hương 2019)

Chia sẻ bởi Vương Lê Đức tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.