Nghệ thuật truyền thống

TUỒNG CẢI LƯƠNG l 17 NĂM TRƯỜNG HẬN l SOẠN GIẢ TRẦN DƯƠNG l NSND. DANH CA THANH TUẤN – NS ÁNH TUYẾT

TUỒNG CẢI LƯƠNG l 17 NĂM TRƯỜNG HẬN l SOẠN GIẢ TRẦN DƯƠNG l NSND. DANH CA THANH TUẤN - NS ÁNH TUYẾT

TUỒNG CẢI LƯƠNG ĐẶC SẮC l 17 NĂM TRƯỜNG HẬN
SOẠN GIẢ l TRẦN DƯƠNG
THÀNH PHẦN NGHỆ SĨ:
NSND. DANH CA THANH TUẤN
NS ÁNH TUYẾT
NS LINH TÂM
NS CẨM THU
NS HÀI VĂN HƯỜNG
NS HÀI PHÚ QUÝ
NS ĐIỀN TỬ LANG

Cùng Nghe TUỒNG CẢI LƯƠNG l 17 NĂM TRƯỜNG HẬN l SOẠN GIẢ TRẦN DƯƠNG l NSND. DANH CA THANH TUẤN – NS ÁNH TUYẾT

Chia sẻ bởi DANH CA THANH TUẤN FC tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.