Tài chính

VERCO | Cảm nhận học viên Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

VERCO | Cảm nhận học viên Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Video VERCO | Cảm nhận học viên Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp

Theo số liệu của tổng cục thống kê:

49% doanh nghiệp “CHẾT” là do không hoạch định được chiến lược nguồn vốn, đặc biệt thiếu vốn trung, dài hạn. trong thời kỳ công nghiệp 4.0, thế giới phẳng, tốc độ này còn tăng lên chóng mặt hơn nữa.

– Với thực trạng vốn mỏng, làm thế nào để doanh nghiệp việt có thể cạnh tranh được?
– Chủ doanh nghiệp phải xác định được 6 giai đoạn phát triển, phải biết cách khai thác tiếp cận với các nguồn vốn hiệu quả
– Đã có rất nhiều giải pháp từ cấu trúc thượng tầng: chính phủ, ban ngành, trong chính doanh nghiệp… đã được triển khai những tính hiệu quả, khả năng hấp thu của các doanh nghiệp sme còn hạn chế, doanh nghiệp chưa hiểu thời điểm nào nên tiếp cận với khoản tiền nào?

KẾT QUẢ SAU KHÓA HUẤN LUYỆN
– Xây dựng được cấu trúc vốn doanh nghiệp bài bản ngay sau khóa học
– Chiến lược huy động vốn đa kênh
– Nắm bắt cách thức đầu tư tài sản hiệu quả
– Tối ưu chi phí sử dụng vốn

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.verco.vn/chien-luoc-nguon-von-doanh-nghiep.html-0

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.