Tài chính

VERCO | Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

VERCO | Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

Video VERCO | Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp

Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp – khoá huấn luyện “THỰC CHIẾN” dành cho Chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh và tối ưu nguồn vốn.
Thông tin chi tiết và đăng ký học tại: https://bit.ly/2Xmj3cP

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.