Đời sống

Việt Kiều Hà Lan – Tôi Thấy Những Người Xuyên Tạc Về VN Tôi Rất Bất Bình

Việt Kiều Hà Lan - Tôi Thấy Những Người Xuyên Tạc Về VN Tôi Rất Bất Bình

 • #VietNamDongMauLac​ #damephandong​ #NhatKiYeuNuoc​
  – Tiếng Nói Người Dân : https://www.youtube.com/channel/UCk4Tbf4YtrJ9fzrKII9nUCg
  ☞ Mọi người ơi, hãy chia sẻ để người dân cảnh tỉnh trước những thông tin bịa đặt , xuyên tạc !!! Vì hiện nay thông tin MXH rất rối loạn , đa chiều , thật giả lẫn lộn nhằm lật đổ chính quyền VN !!! Mọi người nên đề cao cảnh giác trước những thông tin như vậy !!!
  —- Mọi người muốn gửi Clip phản biện vui lòng gửi về : vnlive.hotro@gmail.com
  ☞Facebook VN-Dòng Máu Lạc :https://www.facebook.com/VN-D%C3%B2ng…​
  ☞ Quảng cáo liên hệ : vnlive.hotro@gmail.com

  ———
  Video được tổng hợp tư những người yêu nước và nguồn khác nhau :
  – Thăng Long TV : https://www.youtube.com/channel/UC0hg…​
  – Trần Ly Official : https://www.youtube.com/channel/UCb1I…​
  – Hùng Trần : https://www.youtube.com/channel/UCZ1p…​
  – Trần Biên Ải : https://www.youtube.com/channel/UCROk…​
  – Tag : #VietNamDongMauViet​ #NhatKiYeuNuoc​ #JohnMcBride​ #ThaiNgocNhien​ #VietKieuYeuNuoc​ #D3Q​ #JohnRucRo​ #HungTrocUSA​ #nongdancongsan​ #annhien​ #hungtroc​ #hungtran​ #tranly

Việt Kiều Hà Lan – Tôi Thấy Những Người Xuyên Tạc Về VN Tôi Rất Bất Bình


Chia sẻ bởi Việt Nam – Dòng Máu Lạc Hồng tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.