Âm nhạc

Viet-Nam I – Ca Trù & Quan Họ – A3 Quách Thị Hồ – Tỳ Bà Hành

Viet-Nam I - Ca Trù & Quan Họ - A3 Quách Thị Hồ  - Tỳ Bà Hành

Thơ Trung Quốc bởi Bai Yu-ji, dịch bởi Phan Huy Vinh
Phách bởi Quách Thị Hồ
Trống bởi Trúc Hiền, Nguyên Như Lâm
Đàn đáy bởi Đinh Khắc Bàn

Eastin Records Archives

Project VF003: Viet-Nam I – Ca Trù & Quan Họ

Full album playlist available on Youtube @ https://goo.gl/E7XZTG
Digital audio copies available on Facebook @ https://goo.gl/qZX5ym
LP records copies available on Facebook @ https://goo.gl/qZX5ym

Cùng Nghe Viet-Nam I – Ca Trù & Quan Họ – A3 Quách Thị Hồ – Tỳ Bà Hành

Chia sẻ bởi Eastin Records tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.