Hướng dẫn

Vlog 06/06/21: Ken học cách nấu bò kho từ vợ tỉ tỉ 😆😋 ||| How to make Vietnamese beef stew

Vlog 06/06/21: Ken học cách nấu bò kho từ vợ tỉ tỉ 😆😋 ||| How to make Vietnamese beef stew

  • Mọi người cùng Ken học cách nấu bò kho với vợ ở nhà ngày cuối tuần nha.

    Nồi áp suất nhà Ken xài là hiệu này. Xài rất tốt luôn nếu cả nhà quan tâm.
    https://amzn.to/3w20Foi

Vlog 06/06/21: Ken học cách nấu bò kho từ vợ tỉ tỉ 😆😋 ||| How to make Vietnamese beef stew


Chia sẻ bởi Ken Tang StL – USA living tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.