Tiêu dùng

Winn Dixie Florida US| Shopping at the Biggest Southeatern|Mua Sắm tại Siêu Thị Lớn Nhất Đông Nam Mỹ

Winn Dixie Florida US| Shopping at the Biggest Southeatern|Mua Sắm tại Siêu Thị Lớn Nhất Đông Nam Mỹ

 • WINN DIXIE
  Founded in 1925, Winn-Dixie grocery stores, liquor stores and in-store pharmacies serve communities throughout five southeastern states – Alabama, Florida, Georgia, Louisiana and Mississippi. Winn-Dixie Stores, Inc. is a subsidiary of Southeastern Grocers, which is one of the largest supermarket chains based in the Southeast
  Được thành lập vào năm 1925, các cửa hàng tạp hóa Winn-Dixie, cửa hàng rượu và hiệu thuốc tại cửa hàng phục vụ cộng đồng trên khắp năm tiểu bang đông nam – Alabama, Florida, Georgia, Louisiana và Mississippi. Winn-Dixie Stores, Inc. là công ty con của Southeastern Groders, là một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất có trụ sở tại Đông Nam
  WD are well-known and well-respected regional brands with deep heritages, strong neighborhood ties, proud histories of giving back, talented and caring associates and strong commitments to providing the best possible quality and value to customers
  WD là những thương hiệu khu vực nổi tiếng và có uy tín với di sản sâu sắc, mối quan hệ láng giềng bền chặt, lịch sử cống hiến đáng tự hào, những cộng sự tài năng và chu đáo cũng như cam kết mạnh mẽ để cung cấp chất lượng và giá trị tốt nhất có thể cho khách hàng
  WD has 5000 store operated by 42K team members
  Get fresh meat and fruit from other the after noon and delivery to the local mảket the next day freshness
  WD co 5000 cua hang, do 42K thành viên nhóm điều hành
  Nhận thịt tươi và trái cây từ những nơi khác vào sau buổi trưa và giao cho nhà hàng địa phương vào ngày hôm sau.
  Winn Dixie liquor offers the best quality/tastiest specialty spirits, vintage wines, and premium craft beer at unbeatable prices. They sell a wide range of premium-quality products, including grocery, bakery products, dairy, deli, floral, frozen food, general merchandise, meat, pharmacy, produce, seafood, liquor, and lots more at fantastic prices.
  Rượu Winn Dixie cung cấp các loại rượu mạnh đặc sản có chất lượng tốt nhất / ngon nhất, rượu vang cổ điển và bia thủ công hảo hạng với giá cạnh tranh nhất. Họ bán một loạt các sản phẩm chất lượng cao, bao gồm hàng tạp hóa, sản phẩm bánh mì, sữa, đồ nguội, hoa, thực phẩm đông lạnh, hàng hóa thông thường, thịt, hiệu thuốc, sản phẩm, hải sản, rượu và nhiều hơn nữa với mức giá tuyệt vời.

Winn Dixie Florida US| Shopping at the Biggest Southeatern|Mua Sắm tại Siêu Thị Lớn Nhất Đông Nam Mỹ


Chia sẻ bởi O CHicku USA- Cuoc Song My tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.