Âm nhạc

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang - NSUT Thanh Ngoan - Mai Tuyết Hoa

Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang
Làn điệu: Xẩm Tàu Điện, Thập Ân, Xẩm Chợ, Ngâm Bồng Mạc, Ngâm Sa Mạc
Lời thơ: Nguyễn Bính
Biểu diễn: NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

Cùng Nghe Xẩm Lỡ Bước Sang Ngang – NSUT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa

Chia sẻ bởi Mai Đức Thiện tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.